Projekt: „Odgoj i obrazovanje za okoliš“ u Dječjem vrtiću „En ten tini“

Grad Zagreb i Zagrebački holding podružnica Čistoća predstavili su projekt razvrstavanja otpada u javnim gradskim objektima, a budući da se pozitivne navike izgrađuju od najranije dobi, 27. siječnja predstavljen je projekt razvrstavanja i odlaganja otpada u našem vrtiću.
Tako smo postali prvi vrtić u Zagrebu u kojemu su postavljeni spremnici za otpad posebno prilagođeni dječjoj dobi i dizajnirani u obliku žabe, medvjeda i delfina što je djecu najviše razveselilo. Prikupili su otpad za „nahraniti“ životinje. Tako je delfin dobio otpadni papir, žabica staklenke od bojica, a medvjed plastične čaše, a sve je nadgledala posebna „Eko patrola“ našeg vrtića.

Svrha projekta je poticanje kod djece ranog i predškolskog uzrasta osjetljivost za okoliš, tj. razvijanje pozitivnih navika u postupanju s otpadom i prihvaćanja vlastite odgovornosti prema okolišu u skladu s uzrastom.
Postavljanjem spremnika u vrtićki prostor djeca se susreću s namjenom spremnika, uočavaju probleme te kroz igru uče o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Posebno smo ponosni što je akcija krenula od našeg vrtića koji je nositelj međunarodnog certifikata „Eko škole/vrtića“, a nakon našeg vrtića nastavlja se podjela spremnika i u ostale zagrebačke dječje vrtiće i osnovne škole.
 


Ispiši stranicu