O nama

Osnovni podaci o vrtiću:

 • matični objekt je otvoren 13.05.2009. (ul. 144 brigade Hrvatske vojske 8);
 • kapacitet mu je 20 skupnih jedinica;
 • suvremeno je arhitektonski dizajniran i opremljen;
 • u matičnom objektu su dvije polivalentne dvorane - jedna za djecu od 1 - 3 god., a druga za
  djecu od 3 - 7 godina;
 • matični objekt ima bazen, igralište, likovni atelje, istraživački atelje i dva prostora za istraživanje svjetla;
 • područni objekt je otvoren 18.01.2010.(ul. 144. brigade HV 2);
 • područni objekt ima kapacitet 9 odgojnih skupnih jedinica;
 • suvremeno dizajniran i opremljen s polivalentnom dvoranom za motoričke aktivnosti.

U vrtiću je zaposlena kompletna stručno razvojna služba (pedagog, psiholog, logoped, rehabilitator, viša medicinska sestra te kineziolog).

 Posebnosti vrtića

 • Program "Učimo i živimo (u) različitosti"
 • Program „Rastimo zajedno“
 • Međunarodni program „CAP“ (Child assault prevention- prevencija zlostavljanja djece)
 • Integrirani kurikulum otvorenih vrata (sloboda kretanja i biranja aktivnosti koje zadovoljavaju djetetovu potrebu i interes
 • Međunarodni program "Paths- RASTEM"
 • Međunarodni program odgoja i obrazovanja za okoliš 
 • Projekt "Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog obrazovanja"

Vizija razvoja Dječjeg vrtića "En ten tini"
 • želimo se sustavno mijenjati i razvijati u vrtić koji omogućava djeci ranog i predškolskog uzrasta aktivno stjecanje i interpretiranje iskustva (konstruiranje znanja), suradnju s drugima (sukonstruiranje znanja), individualnu i zajedničku refleksiju (osvještavanje znanja) te u vrtić u kojemu odgojitelji sustavno razvijaju i jačaju istraživalačke i refleksivne kompetencije

 


Ispiši stranicu