Kraći program folklornog scenskog stvaralaštva s djecom predškolske dobi

Odgoj za prihvaćanje i poštivanje različitosti osobne kulture i tradicije u predškolskoj dobi postiže se izgrađivanjem osobnog identiteta, te odgojem za prihvaćanje i poštivanje drugoga i prihvaćanje različitosti u društvu.

Program se temelji na humanističko – razvojnoj koncepciji kakvu propisuje Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanje predškolske djece. Program će se provoditi kao kraći program, u periodu od dva puta tjedno po sat vremena, s djecom u dobi od 4 do 7 godine. Voditelji programa su odgojitelji sa stečenim potrebnim znanjem i stručnim iskustvom za rad na području narodnog folklora.
 
CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA:

Provođenjem kraćeg programa obogaćenog odgojem za prihvaćanje i poštivanje različitosti osobnih kultura i tradicija djece predškolske dobi te odgoja za multikulturalnost pravovremeno ćse i na primjeren način zadovoljavaju djetetove potrebe, poštuju njegova prava, slijede njegovi interesi, potiče se iskazivanje stvaralačkih sposobnosti i cjeloviti razvoj, s naglaskom na:

- razvijanje pozitivne slike o sebi i temeljenje samopouzdanja
- podržavanje izgrađivanja osobnog identiteta djeteta, razvijanje individualnosti ali i društvenosti te osjećaja pripadnosti grupi
- poticanje razvoja prosocijalnih ponašanja u djeteta, podržavanje socijalnih interakcija među djecom i stvaranju pozitivnog ozračja u skupini
- oplemenjivanje duhovnosti i osjećajnog života djeteta
- podržavanje socijalnih interakcija među djecom i razvijanje tolerancije i međusobnog uvažavanja kod djece
- poticanje razvoja djetetove kreativnosti i izražajnosti u svim razvojnim područjima
- razvijanje djetetovih spoznajnih mogućnosti i širenje praktičnih znanja i znanja o različitim kulturama
- razvijanje djetetovih komunikacijskih sposobnosti i vještina
- razvijanje djetetovih motoričkih sposobnosti i vještina

Provedbom kraćeg obogaćenog programa ostvaruju se i posebne zadaće te doprinosi izgrađivanju važnih vrijednosti i stavova kod djece, kao što su:

- razvijanje pozitivnih emocija i stavova prema narodnim običajima te poticanje na aktivno sudjelovanje u življenju tih običaja
- otkrivanje i upoznavanje posebnosti tradicijske kulture vlastite obitelji, tradicije kraja u kojem živimo i obilježja kultura različitih regija u Republici Hrvatskoj
- razvijanje osjećaja pripadnosti i ljubavi prema folklornoj baštini
- poticanje djece i njihovih roditelja na prikazivanje obiteljske tradicijske prošlosti i podržavanje obiteljskih običaja
- osvještavanje djetetovog prava na različitost i zaštićivanje od mogućih izražavanja netrpeljivosti ili neprimjerenih reagiranja
- korištenje plesa za usklađivanje i estetsko oblikovanje pokreta, koordinaciju ritmičkih i plesnih potencijala i poticanje kreativnog izražavanja
- stvaranje ozračja tolerancije i međusobnog uvažavanja kod djece

U radu s djecom se kroz program realiziraju različiti sadržaji:
 
  1. Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje narodnog materijalnog stvaralaštva - uporabni predmeti, nošenje, instrumenti, arhitektura, oruđe i dr.
  2. Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje nematerijalne kulturne baštine (pjesme, plesovi, običaji)
  3. Primjena tradicionalnih elemenata materijalne i nematerijalne baštine u dječjoj igri i aktivnostima izražavanja i stvaranja
  4. Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje tradicije i običaja obitelji djece polaznika odgojnih skupina
  5. Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje tradicije i običaja kulture regija u Republici Hrvatskoj


Za upis u program u novoj pedagoškoj godini 2021./2022. anketu možete preuzeti na poveznici:

ANKETA FOLKLOR

 

Ispiši stranicu