Kraći program ranog učenja engleskog jezika

CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

Opći ciljevi programa su usmjereni na usvajanje stranog jezika uz uvažavanje razvojnih i aktualnih potreba djeteta i razvijanje područja njegova tjelesnog razvoja i očuvanja zdravlja, emocionalnog i socijalnog razvoja i komunikacije. Specifični ciljevi programa su usmjereni na osposobljavanje djeteta za govorne i druge oblike sporazumijevanja, izražavanja i stvaranja na stranom jeziku te podržavanje spremnosti i želje za komuniciranjem, otvorenosti i slobode u izražavanju.

Zadaće programa:

• Poticanje formiranja pozitivne slike djeteta o sebi, samopouzdanja i osjećaja kompetentnosti
• Razvijanje slušne osjetljivosti
• Spontano usvajanje jezične funkcije u situacijama koje su bliske interesima i iskustvu predškolskog djeteta
• Razvijanje sposobnosti razumijevanja drugih
• Bogaćenje govorne komunikacije uz govor tijela, mimike, pokreta
• Upoznavanje kulture drugog naroda
• Omogućavanje doživljaja uspjeha

Oblici rada pri usvajanju stranog jezika:

• grupne aktivnosti
• manje grupe
• individualno
• situacijski

U svakodnevnim aktivnostima dijete situacijski usvaja strani jezik kroz komunikaciju i uporabu fraza na hrvatskom i engleskom jeziku.

Metodološki načini ranog učenje engleskog jezika:

• vježba u tri stupnja; slušanje, pokazivanje, imenovanje
• slušanje, promatranje, ponavljanje imitiranje, objašnjavanje, razgovor, pripovijedanje uz pomoć audio - vizualnih sredstava, ispravljanje
• situacijski pristup / metoda učenja stranog jezika

ORGANIZACIJA PROVEDBE PROGRAMA

Program se provodi kontinuirano kroz pedagošku godine od 01.10.2021. do 30.06.2022. Program se odvija dva puta tjedno po sat vremena, u posebno predviđenom prostoru, a voditelji programa su odgojitelji sa stečenim potrebnim znanjem i stručnim iskustvom za rad na području ranog učenja engleskog jezika.


 
Za upis u program u novoj pedagoškoj godini 2021./2022. anketu možete preuzeti na poveznici:
 
ANKETA KRAĆI ENGLESKI

 

Ispiši stranicu