Kraći sportski program - Metodika obuke neplivača djece predškolskog uzrasta

CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

Program obuke plivanja predviđen je za djecu predškolske dobi od 5-7 godina koji su polaznici našeg vrtića.

Opći cilj programa obuke neplivača je navikavanje djece na medij vode kroz igru i razonodu, dok su specifični ciljevi usmjereni na usvajanje bazične plivačke motorike, upoznavanje sa tehnikama plivanja i osposobljavanje za samostalan boravak u vodi.

Program je usmjeren na poticanje i podržavanje cjelovitog psihofizičkog razvoja motoričkih sposobnosti (razvoj opće motorike s posebnim naglaskom na razvoj koordinacije, snage ruku i nogu) te razvoja funkcionalnih sposobnosti organizma (krvožilnog, koštanog i plućnog aparata), kao i kompleksnim pokretima velikih mišićnih skupina osnažiti organizam bez velikog napora i mogućnosti povrede.

OBLICI I METODE RADA

Program je podijeljen u 11 programskih cjelina:

1. Vježbe navikavanja na vodu
2. Vježbe disanja
3. Vježbe ronjenja i gledanja u vodi
4. Vježbe plutanja
5. Vježbe klizanja
6. Vježbe kretanja u vodi
7. Plivanje svojom tehnikom
8. Vježbe za skokove u vodu
9. Vježbe sigurnosti
10. Vježbe na suhom
11. Provjera usvojenog znanja

U programu se koristi frontalni oblik rada s manjim skupinama djece (6 - 8), što je vrlo važno jer  rad s malim brojem djece omogućava individualizirani pristup radu. Mali broj djece u grupi za vrijeme obuke plivanja omogućava kvalitetniji rad, a samim time donosi bolju realizaciju, odnosno, uspjeh u usvajanju bazične plivačke motorike znanja i kretanja u vodi.


ORGANIZACIJA  PROVEDBE PROGRAMA

Program se organizira u pet manjih skupina djece, a provoditelj programa je kineziolog vrtića. Program se realizira kroz 20 sati obuke plivanja koja se provodi 2 puta tjedno. Program se provodi u 2 ciklusa – 1. ciklus od listopada 2021. god. do veljače 2022. god. te drugi ciklus od veljače do lipnja 2022. god.
 
Za upis u program u novoj pedagoškoj godini 2021./2022. anketu možete preuzeti na poveznici:

ANKETA PLIVANJE

Ispiši stranicu