SUDJELOVANJE U PROGRAMU "EKO - PAKET"

Dječji vrtić „En ten tini“ i ove je godine sudjelovao u edukativnom programu „Eko-paket“, u organizaciji udruge Lijepa naša i tvrtke Tetra pak. Cilj programa je educiranje djece o važnosti odvojenog zbrinjavanja upotrijebljene Tetra pak ambalaže i odgovornog ponašanja prema prirodi.
U programu su sudjelovale odgojne skupine „Vučići“ i „Zečići“ zajedničkim likovnim radovima na temu reciklaže i ponovne upotrebe, čime su ujedno i obilježile Dan planeta Zemlje.  

Ispiši stranicu