Posebni programi

Cjelodnevni program "Rana stimulacija osjetila - senzorna integracija"
...svako od naših sedam osjetila – vid, sluh, okus, njuh, dodir, ravnoteža,
položaj tijela donosi različite informacije...

 
 
Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika
...učenje stranog jezika kroz svakodnevne 
životne situacije...

 
Cjelodnevni program Montessori koncepcije za djecu od 1. do 3. godine života
...Montessori je put na kojem dijete u potpunosti koristi i razvija sve svoje potencijale...

 
Cjelodnevni program Montessori koncepcijeza djecu od 3. do 7. godine života
...razvijanje samostalnosti, moralnih osobina ličnosti, estetski ukus za uočavanje, doživljavanje i ostvarivanje lijepog u životu, okolini i prirodi...


Cjelodnevni program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
...njegovanje i razvijanje religioznosti kod djeteta u cjelovitom doživljaju svijeta...


 
Kraći sportski program
... poticanje optimalnog rasta i razvoja s unapređenjem tjelesnih, motoričkih i funkcionalnih obilježja...
 
Kraći sportski program - Metodika obuke neplivača djece predškolskog uzrasta
...navikavanje djece na medij vode kroz igru i razonodu, usvajanje bazične plivačke motorike, upoznavanje sa tehnikama plivanja i osposobljavanje za samostalan boravak u vodi...

Kraći program ranog učenja engleskog jezika
...usvajanje stranog jezika  kroz situacijsko učenje uz uvažavanje razvojnih i aktualnih potreba djeteta...
Kraći program ranog učenja njemačkog jezika
...usvajanje temelja njemačkog jezika i upoznavanje elemenata kulture njemačkog govornog područja kroz situacijsko učenje i
svakodnevnu spontanu igru i aktivnosti...
Kraći program folklornog scenskog stvaralaštva s djecom predškolske dobi
...prihvaćanje i poštivanje različitosti osobne kulture i tradicije u predškolskoj dobi...

Kraći program - Rad s potencijalno nadarenom djecom
...poticanje cjelovitog razvoja potencijalno darovite djece...Program predškole
...kurikulum namijenjen odgojno-obrazovnome radu s djecom koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnoga programa vrtića, a u godini su prije polaska u školu...

 

Ispiši stranicu