Posebni programi 
Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika


 

Cjelodnevni program Montessori koncepcije za djecu od 1. do 3. godine života


Cjelodnevni program Montessori koncepcije za djecu od 3. do 7. godine života

Cjelodnevni program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
Kraći sportski program 

Kraći sportski program - Metodika obuke neplivača djece predškolskog uzrasta 
Kraći program ranog učenja engleskog jezika 
 
Kraći program ranog učenja njemačkog jezikaKraći program folklornog scenskog stvaralaštva s djecom predškolske dobiKraći program glazbene kultureKraći program - Rad s potencijalno nadarenom djecomProgram predškole


Izvedbeni program "Djeca u prirodi"

 


Ispiši stranicu