PROGRAM "DJECA U PRIRODI"

Djeca starijih vrtićkih skupina „Vučići“, „Mravi“, „Ružice“ i „Maslačak“ boravila su u Gradu mladih od 11. do 15. veljače u pratnji svojih odgojitelja. Boravak u Gradu mladih obilježen je boravkom u prirodi, istraživanjem, igrom i veseljem. U Gradu mladih djeca su imala priliku doći u doticaj sa biljnim i životinjskim svijetom, istraživati šumu i razgovarati sa šumarima o drveću, ići u potragu za šumskim patuljcima Lužima uz pomoć mape (što je osobito zaokupilo dječju pažnju), sudjelovati u sportskim igrama, ali i dobro se zabavljati na zajedničkim druženjima.


Svoje doživljaje iz Grada mladih djeca su izrazila crtežima...  

Ispiši stranicu