UVOĐENJE E-OBAVIJESTI (ELEKTRONIČKE OBAVIJESTI) ZA RODITELJE/SKRBNIKE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Poštovani roditelji,

od 1. veljače 2019. godine u mogućnosti ste primati e-obavijesti (elektroničke obavijesti/newsletter) o životu i odgojno-obrazovnom radu odgojne skupine koju polazi Vaše dijete. E-obavijesti će sadržavati tjedni plan i program odgojne skupine za nadolazeći tjedan, u kojem ćete imati informacije o sadržajima i aktivnostima koji se provode u odgojno-obrazovnom procesu te aktualnim događanjima u skupini te dječjem vrtiću općenito.

Važno:
  • komunikacija putem e-mail-a je jednostrana što znači da je nemoguće poslati odgovor na e-obavijest
  • e-mail adrese roditelja nisu vidljive drugim roditeljima i obrnuto (Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679))
  • suglasnost za primanje e-obavijesti je moguće opozvati u svakom trenutku, kao i što je moguće zatražiti primanje e-obavijesti
  • e-mail adrese roditelja će u slučaju potrebe tehničke podrške obrađivati Sektor stručne službe Grada Zagreba
  • u odgojnim skupinama su i dalje prisutni "Informativni kutići" 
  • e-obavijesti nisu zamjena za dosadašnje oblike komunikacije s Vrtićem i odgojiteljima



 

Ispiši stranicu