PROGRAM OBUKE KLIZANJA U PG 2016/2017.

U 2016. godini smo sudjelovali u programu obuke klizanja od 05.do 16. prosinca
s 92-oje djece. Uključena su bila djeca iz centralnog i područnog objekta.

Zagrebački klizački savez i klizački klub „Axel“ dugi niz godina organiziraju
sportsku školu klizanja i provode obuku klizanja za djecu iz dječjih vrtića na
klizalištu Velesajam.

Program po kojem se provodi obuka klizanja verificiran je od strane
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, i organiziran je za djecu od 5 - 7
godina u jutarnjim satima na klizalištu Velesajam.

Program se provodi od ponedjeljka do petka (osim subote i nedjelje) kroz 10
dana i to u terminima od 9,00 – 13,00 sati, a djeca su na ledu 45 min - jedan
školski sat svaki dan.

Sa djecom na ledu rade profesori kineziologije i treneri koji imaju licencu
Hrvatske olimpijske akademije za trenera klizanja. Klizalište na kojem se
održava obuka klizanja je zatvorenog tipa - dvorana s klupama i više sanitarnih
čvorova. Djeca na raspolaganju imaju 200 pari klizaljki, jedan dio kožnih na
vezanje, a drugi dio na kopčanje. Klizaljke im vežu i kopčaju treneri.

I ove pedagoške godine su naši „klizači“ uspješno i s užitkom završili i položili
program obuke klizanja.

 

Ispiši stranicu