ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "En Ten Tini":
 

Magdalena Kozarić - Špoljarić, predstavnica osnivača - predsjednik Upravnog vijeća
Dubravka Latinčić, predstavnica osnivača – članica 
Martina Ledinščić, predstavnica osnivača – članica 
Stipe Jolić, predstavnik roditelja - član
Andrea Kapulica, predstavnica zaposlenih – članica

 
 Odluka o informiranju javnosti o načinu rada i mogućnost neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća

 

 1. Odluke s 47. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 2. Odluke s 46. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 3. Odluke s 45. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 4. Odluke s 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 5. Odluke s 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 6. Odluke s 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 7. Odluke s 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 8. Odluke s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 9. Odluke s 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 10. Odluke s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 11. Odluke s 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 12. Odluke s 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 13. Odluke s 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 14. Odluke s 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 15. Odluke s 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 16. Odluke s 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 17. Odluke s 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 18. Odluke s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 19. Odluke s 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 20. Odluke s 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 21. Odluke s 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 22. Odluke s 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 23. Odluke s 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 24. Odluke s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 25. Odluke s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 26. Odluke s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 27. Odluke s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 28. Odluke s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 29. Odluke s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 30. Odluke s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 31. Odluke s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 32. Odluke s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 33. Obavijest o održavanju 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 34. Odluke s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 35. Obavijest o održavanju 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 36. Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 37. Odluke s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 38. Obavijest o održavanju 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 39. Odluke s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 40. Odluke s 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 41. Obavijest o održavanju 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 42. Odluke s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 43. Odluke s 09. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 44. Odluke s 08. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 45. Odluke s 07. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 46. Odluke s 06. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 47. Odluke s 05. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 48. Odluke s 04. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 49. Odluke s 03. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 50. Odluke s 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 51. Odluke s 01. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 52. Odluke 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 53. Odluke 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 54. Odluke 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 55. Odluke 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 56. Odluke 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 57. Odluke 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 58. Odluke 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 59. Odluke 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 60. Odluke 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 61. Odluke 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 62. Odluke 33. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 63. Odluke 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 64. Odluke 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 65. Odluke 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 66. Odluke 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 67. Odluke 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 68. Odluke 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 69. Odluke 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 70. Odluke 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 71. Odluke 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 72. Odluke 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 73. Odluke 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 74. Odluke 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 75. Odluke 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 76. Odluke 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini"
 77. Odluke 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“
 78. Odluke 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“
 79. Odluke 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“
 80. Odluke 14. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“
 81. Odluke 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“
 82. Odluke 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“
 83. Odluke 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“
 84. Odluke 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“

Ispiši stranicu