VIZUALNA STIMULACIJA - odgojna skupina "ŽABICE"

Ove pedagoške godine starija jaslička skupina „Žabice“ sudjeluje u akcijskom istraživanju
„Prostorno-materijalno okruženje kao senzomotorička stimulacija“. Sve podatke iz svoje
okoline dijete prima pomoću osjetila – osjetila vida (vizualno), sluha (auditivno), opipa
(taktilno), mirisa (olfaktorno), okusa (gustativno), pokreta i svijesti o vlastitom tijelu
(proprioceptivno). Osjeti se obrađuju u mozgu, a dijete integrira dobivene informacije koje
tada dobivaju svoje značenje što nazivamo senzornom integracijom.
 
U našoj odgojnoj skupini „Žabice“ djeci je omogućeno da uče aktivnim istraživanjem te je
formirano multisenzoričko okruženje koje potiče djecu na istraživanje angažiranjem različitih
osjetnih sustava.
 
Prema Ayres (2002), dijete putem vida dobiva 90% informacija iz okoline zbog čega ono
spada u jedno od najvažnijih ljudskih osjetila. Zjenica oka prima svjetlosne podražaje koji se
u živčanom sustavu povezuju s ostalim osjetilima i oblikuju našu percepciju te sudjeluju u
reakcijama (Ayres, 2002). Biel i Peske (2007) navode kako je najvažniji organ vida mozak
koji je zadužen za zapažanje slika u okolini, njihovu obradu te adekvatno reagiranje na njih.
U našoj skupini djeci je u poticanju vizualne stimulacije, između ostalog, omogućeno
istraživanje izvora svjetlosti (lampe, lampe u boji) i transparentnosti materijala (pleksiglas u
boji, transparentne kocke, stakalca raznih boja, folije, ogledalca).
 
Prilikom takvih istraživačkih aktivnosti djeci je omogućeno doživljavanje različitih intenziteta
svjetlosti, boja, kontrasta i kretnji.
 
Cilj ovakvih aktivnosti je potaknuti dijete na interakciju s prostorom i materijalima stavljajući
naglasak na njegov istraživački potencijal. Omogućujemo mu pritom da svoje aktivnosti samo
organizira te da surađuje s drugom djecom i odgojiteljem, a time i da stječe i razvija različite
kompetencije.
 
Pripremile: odgojiteljice Milana i Nikolina

Ispiši stranicu