TAKTILNA STIMULACIJA - odgojna skupina "Pužići"

Prostorno-materijalno okruženje ima vrlo važan utjecaj na cjelokupan rast i razvoj djeteta, posebno u mlađoj dobi. Ove pedagoške godine, u sklopu akcijskog istraživanja, u mlađoj jasličkoj odgojnoj skupini „Pužići“ bavimo se ovom tematikom pod nazivom „Prostorno-materijalno okruženje kao senzomotorička stimulacija“. Naglasak je na senzomotoričkoj stimulaciji koja obuhvaća sva osjetila (dodir, sluh, okus, propriocepcija, vid, kretanje). Taktilna stimulacija važna je jer se duž cijelog tijela nalaze receptori za primanje doživljaja dodira, pritiska, boli. Putem taktilne stimulacije dijete razvija finu motoriku, pincet hvat, jača mišiće šake, razvija koordinaciju, pažnju, govor te usvaja nove pojmove. U mlađoj jasličkoj skupini „Pužići“ djecu smo usmjeravali na upoznavanje materijala, dodirivanje, istraživanje različitih tekstura te na manipuliranje različitim rastresitim materijalima (pjesak, palenta, griz, jesenski plodovi, tempera). Cilj ovakvih aktivnosti je osigurati uvjete da djeca sama uče čineći, upoznaju svijet te stvaraju nova znanja, iskustva i spoznaje. 
 
 


Pripremile: Nikolina Trempetić i Ivana Mihaljević

Ispiši stranicu