SUDJELOVANJE NA REGIONALNOJ SMOTRI PROJEKATA IZ PODRUČJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

U travnju ove godine, odgojteljice Ana Topić i Ana Kuljak, u suradnji s pedagoginjom vrtića Sanjom Mušan, sudjelovale su na Regionalnoj smotri projekata  iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske. Na smotri je prezentiran projekt u okviru teme identiteta, u kojoj su integrirane i druge dimenzije  građanskog odgoja i obrazovanja (kulturološka, ljudsko-pravna, društvena i ekološka), sa projektom pod nazivom "Po čemu sam ja ja?", koji se provodio u Montessori skupini "Pčelice" kroz tekuću pedagošku godinu. Vrijednost projekta prepoznalo je Povjerenstvo, koje je projekt ocijenilo kao vrlo oznimnim doprinosom u vidu razvijanja socijalne i građanske kompetencije kod djece predškolske dobi. Projekt "Po čemu sam ja - ja?" bit će prezentiran krajem svibnja na Državnoj smotri projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske, za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Ispiši stranicu