Posebni programi 


Cjelodnevni programa "Rana stimulacija osjetila - senzorna integracija"


Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika


 

Cjelodnevni program Montessori koncepcije za djecu od 1. do 3. godine životaCjelodnevni program Montessori koncepcije za djecu od 3. do 7. godine života

Cjelodnevni program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi

Kraći sportski program 

Kraći sportski program - Metodika obuke neplivača djece predškolskog uzrasta 
Kraći program ranog učenja engleskog jezika 
 
Kraći program ranog učenja njemačkog jezikaKraći program folklornog scenskog stvaralaštva s djecom predškolske dobi


Kraći program - Rad s potencijalno nadarenom djecomProgram predškole


Izvedbeni program "Djeca u prirodi"

 


Ispiši stranicu