IZLOŽBA "DIJETE U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA"- ODGOJNA SKUPINA "PUŽIĆI"

Odgojna skupina "Pužići" ove pedagoške godine provodi projekt "Dijete u svijetu likovnih umjetnika" u okviru Međunarodnog programa odgoja i obrazovanja za okoliš. Podržavanjem različitih oblika izražavanja i Intenzivnim radom na razvoju likovnosti kod djece još od jasličke dobi, kroz aktivnosti projekta nastali su radovi prikazani na istoimenoj izložbi.

Likovnim izražavanjem djeca...

-imaju priliku slobodno izraziti svoju osobnost, individualnost, samosvijest
-upoznaju se s likovnim materijalima i tehnikama, poznatim likovnim djelima i umjetnicima i tako stvaraju pozitivan odnos prema umjetnosti i umjetničkim vrijednostima
-razvijaju svoje likove sposobnosti te provode iskustveno učenje i usvajanje osnovnih zakonitosti likovne kulture
-razvijaju intelektualne, društvene, estetske, stvaralačke, moralne, duhovne sposobnosti, znanja i vrijednosti
-razvijaju kreativnost, slobodu, samopouzdanje i maštu

SVAKO JE DIJETE JEDAN UMJETNIK

SVAKO DIJETE VIDI, DOŽIVLJAVA I CRTA RAZLIČITO I TO ČINI BOGATSTVO NJIHOVOG STVARALAŠTVA. VAŽNO IH JE POTICATI DA SE OKRENU VLASTITIM MOGUĆNOSTIMA I OMOGUĆITI IM DA UŽIVAJU U SAMOM PROCESU LIKOVNOG IZRAŽAVANJA

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                       AUTOPORTRETI DJECE

                         
Rad na reprodukciji poznatih hrvatskih umjetnika

Važno je predškolsku djecu upoznati s raznim likovnim umjetničkim djelima poznatih slikara, a prije svega uvesti ih u svijet likovnog, slobodnog izražavanja. Likovno djelo može poslužiti kao motivacija za likovno izražavanje i stvaranje. Promatranjem likovnog djela djeca mogu usvojiti likovne vrijednosti i prepoznati osnovne likovno-jezične strukture (crta, boja, kontrast...).


Reprodukcije slikara Vjekoslava Radoičića kao poticaj za likovno izražavanje djece.....