OŠTEĆENJE VIDA - ODGOJNA SKUPINA "MRAVI"

Odgojna skupina “Mravi“ je u sklopu akcijskog istraživanja provela niz aktivnosti na temu „Svjesnost o oštećenjima vida“. Cilj provođenja ovih aktivnosti bio je pokušati približiti  djeci kako je biti s oštećenjem vida te na koji način im možemo pružiti pomoć i podršku. Djeca su kroz razne aktivnosti  bila u mogućnosti doživjeti kroz što prolaze osobe sa oštećenjem vida te na kakve prepreke nailaze u svakodnevnom životu. Većina djece rado je sudjelovala u aktivnostima, dok su neki pokazali nelagodu kod provođenja istih. Aktivnost koja je kod djece izazvala najveći interes bila je ona za vrijeme boravka u dvorani gdje su djeca prelazila poligon prvo bez poveza na očima, a onda sa povezom. Djeca su prilikom izvođenja aktivnosti bila empatična, suradljiva te spremna pružiti pomoć. Jedni su drugima govorili kada treba dignuti nogu, pružali ruke i dozivali ih.
 
    
 
Ovdje možete pročitati doživljaje djece: 

Š. B. „S. K. me lijepo vodila, pa me nije bilo strah.“
M. N. „Teta ja sam zapamtila gdje moram ići, zaveži mi oči da probam.“
Š.B.“Teta zašto je tako velik mrak. „
S. K. „Ja ne bih htjela da nemam oči.”
 
  

Pripremile: Daniela Džajkić i  Andreja Ančić

Ispiši stranicu