Obnavljanje statusa Ekoškole - srebrni status

Dječji vrtić "En ten tini" je ove pedagoške godine obnovio status Ekoškole, stjecanjem srebrnog statusa kao 13. generacija međunarodnih Ekoškola, koju nam je dodijelio nacionalni koordinator i voditelj programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj - doc.dr.sc. Ante Kutle. Kao nositelji zelene zastave, u odgojno-obrazovni rad integrirali smo trajne ciljeve u vidu zbrinjavanja otpada (smanjivanja, selektiranja i recikliranja), štednje vode i električne energije. Također bavili smo se temama kao što su biološka raznolikost, zdravlje i zdrave navike, sigurno ponašanje u prometu te očuvanje kulturne baštine. U posljednje dvije pedagoške godine intenzivnije smo se bavili pitanjima očuvanja zdravlja pri čemu je globalni cilj  razvoj svijesti i spoznaja djece (i odraslih) o važnosti zaštite vlastitog zdravlja, te izgradnja pozitivnih stavova i odgovornog ponašanja prema sebi i drugima, kao i prema svojoj okolini. 
Posebno ističemo suradnju s knjižnicom "Jelkovec", koja je uvelike doprinijela i obogatila naš odgojno-obrazovni rad različitim eko aktivnostima i svojim resursima dječje literature, te koju ćemo i dalje njegovati i poticati. 


 

Ispiši stranicu