PATHS program

PATHS - RASTEM
 

PATHS program čiji se akronim Promoting Alternative Thinking Strategies odnosi na Razvijanje Alternativnih Strategija Mišljenja razvili su M. Greenberg i C. Kusché ranih 80-tih godina 20. stoljeća, motivirani potrebom za sveobuhvatnim razvojno utemeljenim kurikulumom univerzalne prevencije koji će pomoći u preveniranju ponašajnih i emocionalnih problema djece.

Generalni cilj PATHS programa je smanjivanje agresije i problema u ponašanju. Kao što smo naglasili na roditeljskom sastanku, aktivnosti programa odnose se na popularno zvanu emocionalnu inteligenciju, a specifični zaštitni čimbenici na koje se nastoji djelovati su samokontrola, svjesnost o vlastitim emocijama, pozitivno samopoštovanje, dobri odnosi s drugima i interpersonalno rješavanje problema. Brojna su istraživanja pokazala da ove vještine omogućuju bolje funkcioniranje djece među vršnjacima, utječu na povećanje akademskog uspjeha te imaju veliki utjecaj na klimu u skupini te tako olakšavaju procese učenja.

Učeći o sebi kroz PATHS-rastem program djeca uče prepoznavati i izražavati svoje osjećaje, tehnike samokontrole u situacijama kada su uznemireni, stvarati i odražavati prijateljstva, pravila pristojnog ponašanja te kako rješavati probleme koje imaju sa svojim vršnjacima i drugim osobama s kojima se svakodnevno susreću.
Dosadašnji učinci provedbe PATHS-RASTEM programa u predškolskim ustanovama su:
  • smanjenje simptoma hiperaktivnosti, problema s pažnjom, opozicionalnog ponašanja, agresivnog ponašanja, emocionalnih poteškoća i internaliziranih simptoma
  • povećanje ponašanja vezanih uz učenje i vještina emocionalne regulacije
 
U Zagrebu je projekt započeo EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKi  FAKULTET, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  uz voditeljice: :prof.dr.sc. Josipu Bašić, dr.sc. Josipu Mihić i dr.sc.  Mirandu Novak.
Prva provedba PATHS-RASTEM programa u DV “En ten tini” bila je 2011./2012. i od tada naš vrtić svake godine redovito provodi PATHS program u skupinama.  Uvjet je da u tim skupinama rade odgajatelji koji su prošli edukaciju i imaju licencu za provođenje programa. Ove su godine programom obuhvaćene skupine Pužići, Patkice, Žabice i Dupini iz centralnog objekta i skupina Suncokreti iz područnog objekta vrtića.
 
Vesela Osmak, prof. Pedagogije

SREĆA:


TUGA:


PATH - RASTEM CENTAR U SKUPINI:

Ispiši stranicu