Kućni red “EN TEN TINI“

Zaštita zdravlja i sigurnosti Vaše djece primarna je zadaća naše ustanove,stoga Vas molimo da imate u fokusu pozornosti sljedeće naputke: 

Dolazak i odlazak djeteta iz vrtića i sigurnosne mjere

*Poštujte radno vrijeme vrtića pri dovođenju i odvođenju djeteta,ne kasnite po svoje dijete zbog poštivanja njegove potrebe za sigurnošću i osjećaja za red
*Dolazak i odlazak djeteta neka bude u skladu s vremenom boravka koji dogovarate s matičnim odgojiteljima
*Kasniji dolazak(nakon 9.00 sati) najavite matičnim odgojiteljima (radi prijave obroka za taj dan)
*Molimo Vas da se osobno javite odgojitelju kada dovodite dijete u vrtić i dolazite po njega
*Po dijete ne može doći maloljetna osoba ili osoba koju roditelj nije pismeno opunomoćio,odnosno koju nije naveo u izjavi o preuzimanju djeteta iz vrtića
*Dijete iz vrtića ne može preuzeti osoba pod utjecajem alkohola ili nekog drugog sredstva koje smanjuje sposobnost rasuđivanja
*Neophodno je da matične odgojitelje informirate o svakoj eventualnoj promjeni adrese ili telefona,kako bi Vas mogli kontaktirati bude li potrebno
*Molimo roditelje koji ne žive zajedno da upoznaju odgojitelje o skrbniku i pravima drugog roditelja,isto tako da obavijestite odgojitelje o svim promjenama u obitelji koje mogu bitno utjecati na dijete i njegovo funkcioniranje u vrtiću
*Dijete može boraviti u vrtiću najduže deset sati (ugovorne odnose smo dužni poštovati)
*U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (bolest,putovanje…)dužni ste obavijestiti odgojitelje o razlozima i vremenu izostanka
*Radi sigurnosti djeteta u vrtiću,važno je da skrbite o tome da dijete u vrtić ne donosi opasne predmete (sitne igračke,žvakaće gume,bombone,lijekove…) i neprimjerene predmete(novac,nakit,mobitel…)
*Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak i nastalu štetu na osobnim stvarima (igračke,odjeća,zdravstvena pomagala…)
*Molimo Vas zatvarajte ulazna vrata za sobom,kako bismo u vrtiću živjeli sigurno i slobodno
*Sve odrasle osobe (radnici i korisnici usluga),dužne su upoznati ravnateljicu o svakom segmentu za kojeg smatraju da predstavlja opasnost po sigurnost i zdravlje djeteta ili odraslih
*Poželjno je ne zadržavati se u unutarnjim niti vanjskim prostorima vrtića,zbog neometanog boravka djece i sigurnosti nadzora ulaska i izlaska osoba tijekom dana

Zdravlje djeteta

*U vrtić možete dovest zdravo dijete – ne možemo primiti dijete:
- s temperaturom
- proljevom i povraćanjem
- ušima i svrabom
- parazitima u stolici
- zaraznim dječjim bolestima

*Kako bi zaštitili zdravlje sve djece,molimo Vas da bolesno dijete ne dovodite u vrtić,isto tako,da ne donosite lijekove,sirupe,kapi ili nešto čim se poboljšava zdravlje djeteta,u slučaju promjene zdravstvenog stanja djeteta roditelj je obvezan dovršiti terapiju s djetetom kod kuće ,a nakon bolesti  donijeti liječničku potvrdu da je dijete spremno neometano sudjelovati u odgojno obrazovnom procesu
*O svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja djeteta obavijestite matične odgojitelje,radi zaštite zdravlja vašeg djeteta,ali i ostale djece
*Različite vrste lijekova primamo samo za djecu s kroničnim bolestima uz liječničku potvrdu i uputu o primjeni
*Ako je Vašem djetetu propisana trajna terapija lijekovima obvezno o tome informirajte zdravstvenu voditeljicu i odgojitelje
*Ukoliko Vaše dijete oboli od neke zarazne bolesti,molimo Vas da o tome obavijestite odgojitelje
*Kod ozljede i naglog pobolijevanja,u vrtiću se pruža prva pomoć,obavještava roditelje i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć pozivamo hitnu pomoć
*Novo upisanu djecu po polasku u vrtić možemo primiti jedino uz liječničku potvrdu o sistematskom pregledu djeteta s kojom dijete može polaziti vrtić (ne stariju od 30 dana)
*Nakon dužeg izostanka iz vrtića (60 dana i više)potrebno je ponovno donijeti liječničku potvrdu o sistematskom pregledu djeteta(ne stariju od 30 dana)

Prehrana

*Obroci u vrtiću ponuđeni su:
- doručak od 7.30 do 8.30 sati
- ručak od 11.00 do 12.00 sati
- užina od 14.30 do 15 sati
- međuobrok – stalna ponuda voća

*Ukoliko dovodite dijete u vrtić iza utvrđenog završetka doručka, molimo da dijete dobije doručak kod kuće
*Rođendanske proslave djeteta u odgojnoj skupini dogovaraju se s matičnim odgojiteljima prema unaprijed dogovorenom protokolu o primjerenim namirnicama za čašćenje
*Torte,kolače,sladoled,slatkiše,grickalice… nije dopušteno donositi u vrtić zbog nemogućnosti kontrole njihovog skladištenja i higijenske ispravnosti te zbog promoviranja pravilne prehrane
*Da bismo prilagodili jelovnik za djecu koja imaju posebne prehrambene potrebe,iz zdravstvenih razloga potrebno je donijeti liječničku potvrdu,a za  vjerske razloge potrebna je izjava roditelja

Opća pravila

*Važno je da se u suradnji s osobljem vrtića,djecom i drugim roditeljima koristite primjerenom komunikacijom,sukladno odgojno obrazovnom kontekstu u kojem se nalazite (bez povišenih tonova,vrijeđanja,prijetnji…)
*Ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema sudionicima odgojno obrazovnog konteksta,osobito djeteta,dužni ste isto prijaviti ravnateljici
*Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje nije dopušteno u svim prostorima vrtića,uključujući i dvorište,parking,jer kršenje navedenog uvjetovat će plaćanje određene novčane naknade
*Nije dopušten dolazak u vrtić pod utjecajem alkohola i droga
*Nije dopušteno u vrtić dolaziti s oružjem
*Nije dopušteno uvođenje životinja u ograđen prostor vrtića
*Nije dopušteno ulaziti u prostore označene za osoblje vrtića
*Obveza svakog posjetitelja vrtića(osim roditelja u redovnom dolasku i odlasku) prije obilaska ili bilo koje aktivnosti u vrtiću ili u neposrednom okruženju vrtića je da se obvezno javi u upravu.
*Dječja kolica možete ostavljati u pred prostoru vrtića(imajte na umu da to činite na osobnu odgovornost),molimo da s kolicima ne ulazite u unutarnji prostor vrtića

Pravo i obveza roditelja

*Vrtić ima obvezu pravovremeno obavještavati roditelje o izlasku djeteta izvan vrtića. Roditelji imaju obvezu potpisati generalnu suglasnost za izlazak djeteta iz vrtića s ciljem obogaćivanja redovitog programa sadržajima kao što su izleti,posjete….
*Informirati se o radu vrtića,razvoju i ponašanju svog djeteta
*Surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima
*Dolaziti na roditeljske sastanke i radionice
*Odazivati se i tražiti individualne razgovore
*Pratiti informacije po kutićima za roditelje,brošure i letke
*Podmiriti sve dospjele obveze do roka navedenog na računu ispostavljenom u mjesecu,u protivnom vrtić će otkazati pružanje usluge


 


 

Ispiši stranicu