Članci vezani uz FERTEO PROJEKT

  • Prvi roditeljski sastanak u DV Zrno 3. prosinca 2013.

U organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, 3. prosinca 2013. u Dječjem
vrtiću Zrno održan je prvi roditeljski sastanak u projektu „Od jednakih prava k jednakim
mogućnostima“ u svrhu provedbe jednih od ključnih aktivnosti projekta.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i sport, Unije Roma Hrvatske, Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke županije te ostali
suradnici na projektu, članovi stručnog osoblja vrtića uključenih u projekt. Okupljenim
roditeljima djece pripadnika romske nacionalne manjine predstavili su se članovi stručnog
tima dječjih vrtića čija je obveza raditi na pripremi djece za uključivanje u predškolski
program, što bi u konačnici značilo i priprema za upis u osnovnu školu. Osim njih, kao
ključne osobe u realizaciji projekta predstavljene su romske pomagačice s naglaskom
kako da će njihova uloga u biti od velikog značaja primjenjujući svoj stručni rad s djecom
predstavljajući time jedinstvenu poveznicu između roditelja romske djece i vrtića s ciljem da
djeca ostanu uključena u projekt u svrhu održivosti.

Roditeljima je također bilo pojašnjeno kako će projektni tim nastojati da djeca dobiju kompletnu prehranu, zadovoljavajuće
zdravstvene uvjete, kao i svu ostalu potrebnu podršku kontinuirano uspostavljajući kontakt s
lječnicima i pedijatrima te im je pritom upućena molba da se odazivaju redovito što je ključno
za održivost i očekivane rezultate. Projekt „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima –
FERTEO“ je sufinancirana od Europskog socijalnog fonda.


 

  • Drugi roditeljski sastanak u DV Cvrčak 4. prosinca 2013.

 

Dječji vrtić Cvrčak je u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Udrugom Roma
Zagreba i Zagrebačke županije, i Dječjim vrtićem Duga, 04. prosinca 2013. u svojim prostorijama
organizirao drugi po redu roditeljski sastanak u sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim
mogućnostima – FERTEO“. Okupljeni roditelji djece romske nacionalne manjine zainteresirani za
projekt bili su upoznati sa svim potrebnim informacijama o projektu, ciljevima koji se žele postići i
slično. Kao i na prethodnom roditeljskom sastanku održanog u Dječjem vrtiću Zrno,na razne upite
roditelja članovi stručnog tima i predstavnici projekta objasnili su pobliže o samoj provedbi stručnog
dijela programa, poput procjene poznavanja hrvatskog jezika, vještina čitanja i pisanja i svega ostalog
što podrazumijeva standardna procedura koja vrijedi za svako dijete koje polazi u vrtić.

Slična procjena slijedi na kraju provedbe projekta kako bi se stekao uvid u stečeni razvoj, gdje će pritom
stručno osoblje cijelo vrijeme nadgledavati u svim očekivanim područjima razvoja djeteta. Također,
preporučena je komunikacija s romskom asistenticom koja je od velike pomoći u smislu suradnje s
roditeljima.

 

  • Treći roditeljski sastanak u DV En ten tini 5. veljače 2014.

 

S ciljem uključivanja što većeg broja djece pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti sustav
obrazovanja, u provedbu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“
uključeni su Dječji vrtići „En ten tini“ i „Pčelica“ započevši svoj doprinos projektu sudjelovanjem
u organizaciji trećeg roditeljskog sastanka koji se održao 05. veljače 2014.

Kako projekt ima svoj predviđeni tijek realizacije s ciljem integracije djece u program predškole kako bi se završetkom
pedagoške godine djeca uključila u redoviti program. Kao i na prijašnjim roditeljskim sastancima,
roditeljima koji su se odazvali pobliže objasnilo o ciljevima, načinu provedbe i ishodištima projekta te
su im je predstavljena romska pomagačica, kao i svi članovi radnih skupina, odnosno osobe zadužene
za provedbu stručnog dijela programa sa svojom ulogom i zadaćama u neposrednom radu s djecom.

Na sastanku, koji se održao u prostorijama Dječjeg vrtića „En ten tini“, prisustvovali su predstavnici
Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke
županije te ostali suradnici na projektu.

 

  • Nabava didaktičke opreme u sklopu IPA FERTEO projekta travanj 2014.

 

U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, 17. travnja.
2014. u prostorijama Dječjeg vrtića Milana Sachsa dostavljena je naručena didaktička
oprema. Nabava didaktičke opreme je kao i projekt sufinancirana od strane Europske unije,
tj iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projektnih aktivnosti, dostavljena oprema je podijeljena dječjim vrtićima koji sudjeluju u projektu.
Sukladno ugovornim obvezama vidljivosti, prije uporabe opreme podijeljene su te potom i primjenjene naljepnice
sa službenom oznakom EU.

Isti dječji vrtići će opremu koristiti u radu sa djecom u sklopu redovnog posla i programa projekta, prateći tako utjecaj didaktike na razvoj djece uključene u
projekt a u svrhu poticanja cjelokupnog razvoja djece.

 

  • Nabava logopedske opreme travanj 2014.

 

U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, 24. travnja
2014. u Dječjem vrtiću Milana Sachsa dostavljena je naručena logopedska oprema, točnije
logopedski set za poticanje jezično – govornog razvoja. Nabava logopedske opreme je kao i
projekt sufinancirana od strane Europske unije, tj iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projektnog prijedloga i aktivnosti, dostavljena oprema je podijeljena dječjim vrtićima
koji sudjeluju u projektu. Prije njene uporabe, a sukladno ugovornim obvezama vidljivosti
opreme, podijeljene su te potom i primjenjene naljepnice sa službenom oznakom EU te su
se djelatnici vrtića educirali o načinu upotrebe te opreme i razgovaralo je o korištenju iste na
najbolji način za što bolje rezultate. Isti dječji vrtići će opremu koristiti u radu sa djecom u
sklopu redovnog posla i programa projekta.

 

  • Okrugli stol  na temu „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja u gradu Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“ rujan 2014.

 

U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“ Gradski
ured za obrazovanje, kulturu i sport kao nositelj projekta, organizirao je okrugli stol na
temu „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja
u gradu Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“ koji se održao 30. rujna 2014.
u prostorijama Dječjeg vrtića Milana Sachsa u Zagrebu.

Zajedno sa partnerima u projektu, predstavnicima dječjih vrtića Grada Zagreba, i svih uključenih u njegovu
provedbu, manifestaciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje i Vijeća romske nacionalne
manjine Grada Zagreba.

Svoja rezultate i razmatranja predstavili su predstavnici Ureda, kao nosioca projekta,
a osim njih, posebice onaj stručni dio, svojim predavanjima pokrili su Prof. dr. sc.
Neven Hrvati i Doc. dr. sc. Mirjana Šagud s Filozofskog fakulteta, te Dr. sc. Blaženka
Brozović s Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Nakon zaključnih
razmatranja i u konačnici isteka službenog dijela programa, usljedilo je neformalno
zajedničko druženje.

 

  • Konferencija „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja u gradu Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“ studeni 2014.

 

Povodom završetka provedbe projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima
– FERTEO“, u petak 14. studenog 2014. u Kutini je održana konferencija na
temu „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja u gradu
Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“ na kojoj se okupilo više od sedamdeset uzvanika,
među kojima su pojedini, osim predstavnika dječjih vrtića Grada Zagreba, partnera u projektu
i onih uključenih u njegovu provedbusvojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem sadržajno
obogatili ovaj događaj.

U ime župana Sisačko-moslavačke županije, Bojan Dadasović je uvodnim riječima pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odazivu.
Voditelj projekta AndrijaPetrović i koordinatorica projekta Bosiljka Devernay su predstaviti projektnu ideju, strateške
dokumente koji su bili podloga za projekt, te sam tijek projekta svim prisutnima.
Svoje stručne prezentacije o vezanoj tematici izlagali su, između ostalih, i profesori sa Filozofskog
i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pridajući pritom pozornost i na analitičku
perspektivu dosljednu jednoj ovakvoj konferenciji.

Također, svoje višegodišnje iskustvo su podijelile i gošće iz Bugarske, Lilyana Vasileva, ravnateljica Dječjeg vrtića "Ran Bosilek" i
Lilyana Kovatcheva iz Ministarstva obrazovanja i znanosti objasnivši pobliže njihov pristup
nacionalnoj manjini koja u njihovoj državi čini jednu od najbrojnijh romskih populacija
među članicama EU.

Također je predstavljen i stručni dio projekta kojeg su provodili dječji
vrtići na području grada Zagreba pod vodstvom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
sport. Na završnoj konferenciji su se također predstavili sa svojim radom i vrtić Sisak Novi
iz Siska sa svojim primjerom dobre prakse u radu na integraciji djece romske nacionalne
manjine u predškolski sustav . Završnoj konferenciji su osim navedenih, prisustvovali i
brojni predstavnici romske nacionalne manjine te predstavnici Grada Kutine i Grada Siska,
predstavnici medija, dječji vrtići i drugi uzvanici.


Ispiši stranicu