Naziv projekta: OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA – „FERTEO”

 Projekt financiran u sklopu IPA – IV. Komponenta
- Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav-
 
 
Prijavitelj projekta: Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport,
                                                            Ured za programe i projekte Europske unije
Partneri u projektu:
 1. Unija Roma Hrvatske, Zagreb
 2. Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije, Zagreb
 3. Dječji vrtić Zrno, Zagreb
 4. Sisačko-Moslavačka županija
 
Trajanje projekta: 15 mjeseci (22. kolovoz 2013. – 21. studeni 2014.)
Ukupna vrijednost projekta: 177,503,89 EUR       
Sufinanciranje EU-a: 146.334,21 EUR  ili  82,44%
 
Cilj projekta:
Pridonijeti uključivanju većeg broja djece romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja:
 • Poboljšana pripremljenost te socijalizacija djece romske nacionalne manjine za uključivanje u redoviti sustav obrazovanja; 
 • Poboljšana pripremljenost odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata u sustavu obrazovanja u  institucijama za prihvat djece romske nacionalne manjine;
 
Ciljna skupina:
Djeca predškolske dobi (4-7 godina) i njihovi roditelji pripadnici romske nacionalne manjine; 
zaposlenici u sustavu predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Zagrebu;
 
Projekt će se provodi kroz slijedeće aktivnosti:
 1. Održavanje informativnih i edukativnih radionica za roditelje pripadnike romske
nacionalne manjine o važnosti uključivanja djece u redoviti sustav obrazovanja;
 1. Priprema i izrada dvojezičnih obrazovnih materijala za djecu pripadnike romske
nacionalne manjine
 1. Provođenje grupnih i individualnih programa socijalizacije za bolju pripremljenost djece pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje u sustav obrazovanja;
 2. Organiziranje dodatnog usavršavanja odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata za rad s djecom pripadnicima romske nacionalne manjine;
 3. Prezentacija rezultata o važnostima uključivanja djece (4-7 godina) pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja na  regionalnoj konferenciji
 
 
 
 
Očekivani rezultati projekta:
 
Kroz navedene aktivnosti u projektu poboljšat ćemo informiranost  i osviještenost roditelja pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti uključivanja djece u redoviti sustav obrazovanja u Gradu Zagrebu; olakšat ćemo prevladavanje jezične i socijalne barijere djece pripadnika romske nacionalne manjine; izradit će se i provesti novi programi za bolju uključenost djece pripadnika romske nacionalne manjine u sustav obrazovanja, u sustavu dječjih vrtića Grada Zagreba poboljšat ćemo stručnost i senzibiliziranost odgojitelja i stručnih suradnika za rad sa djecom pripadnicima romske nacionalne manjine; na završetku projekta organizirat će se regionalna konferencija sa regionalnim stručnjacima na temu važnosti uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine (4-7 godina) u redoviti sustav obrazovanja u suradnji sa partnerom Sisačko-Moslavačkom županijom.
 
 
 
 
PODACI ZA KONTAKT:
 
Grad Zagreb
Ured za programe i projekte Europske unije,
Andrija Petrović,
e-mail: andrija.petrovic@zagreb.hr
www.zagreb.hr
tel: +385 1 658 5791
 
Ispiši stranicu